Články a komentáře

Platba online a E-vstupenka

Milí návštěvníci Klubu Parník. Dnešním dnem jsme spustili možnost zakoupení vstupenek online prostřednictvím platební brány a také možnost si E- vstupenku vytisknout doma. Věříme, že se tato služba osvědčí a vám přinese větší pohodlí tím, že ušetříte jednu cestu a nemusíte běžet do předprodeje. Další výhodou je, že si můžete v klidu doma vybrat své místo u stolu, zároveň si na to místo ihned koupit vstupenku a ubude vám tak starost jít do klubu v předstihu a bojovat o místo. Přejeme hodně hezkých zážitků.

 

Všeobecné obchodní podmínky
 
1. Vstupenka je nepřenosná. Zakoupenou vstupenku nelze přijmout zpět či vyměnit a uhrazené vstupné se nevrací.
 
2. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu, po opuštění prostoru konání akce pozbývá platnosti. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup na akci. Vstupenka je ceninou a její pozměňování, úpravy či falšování jsou považovány za vážný přestupek a trestný čin, který se trestá dle příslušného zákona.
 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě zrušení akce pořadatel oznámí náhradní termín konání akce nebo způsob vrácení vstupenky prostřednictvím oznámení vyvěšeného na webových stránkách nebo odeslaného emailem na adresu, zadanou při nákupu vstupenky.
 
4. Do místa konání akce není dovoleno vnášet láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na akci zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků.
 
5. Do místa konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.
 
6. Vstupenky je možné zakoupit na pokladně v CKV Ostrava, Sokolská 26, Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ: 702 00 s úhradou v hotovosti nebo platební kartou.
 
7. Vstupenky je možné rovněž zakoupit online na stránkách www.klub-parnik.cz s možností úhrady platební kartou nebo online bankovním převodem. Takto zakoupené vstupenky (dále e-vstupenky) lze vytisknout na tiskárně a prokázat se jimi při vstupu na akci. E-vstupenka je plnohodnotnou vstupenkou a držitel vstupenky s ní nakládá na vlastní odpovědnost. E-vstupenka obsahuje unikátní číslo a unikátní čárový kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu do prostoru konání akce pouze jedenkrát a jen při prvním použití. V případě kopírování E-vstupenky se tak držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do prostoru konání akce a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál či kopii

Poslat odkaz na stránku e-mailem

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*
*
Zavřít tento formulář

Ostrava Jazz Nights [LOGO]

AKCE

 

 

 

HLEDÁNÍ NA WEBU

ZASÍLÁNÍ NOVINEK E-MAILEM